sobota - 13. apríla, 2024
, V Dolnom Kubíne na hlavnom cintoríne pribudlo kolumbárium
Foto/Zdroj: Dolný Kubín

V Dolnom Kubíne na hlavnom cintoríne pribudlo kolumbárium

Na dolnokubínskom hlavnom cintoríne v mestskej časti Malý Bysterec pribudla v týchto dňoch nová urnová stena. Nachádza v nej 45 urnových schránok, do každej je možné uložiť štyri nádoby. Súčasťou stavby je aj prístupový chodník, zastrešenie pre pozostalých a podsvietenie. Mesto zo svojho rozpočtu vyčlenilo na urnovú stenu a tieto súvisiace práce 40-tisíc eur. Prvý modul zo šiestich naprojektovaných objektov je súčasťou projektu rozšírenia hrobových miest.

Výstavbou kolumbária chcú zvýšiť kapacitu 

„Mesto sa rozhodlo zareagovať na rastúci záujem obyvateľov na uchovávanie pozostatkov svojich príbuzných v schránkach pred ukladaním do zeme. Výstavbou kolumbária chceme zvýšiť kapacitu nových hrobových miest,“ povedal primátor mesta Ján Prílepok s tým, že ľudia prejavili záujem o urnové steny aj na ostatných cintorínoch vrátane historického.

V prvej urnovej stene by sa mohlo uložiť okolo 180 zosnulých. Nová urnová stena je jednopodlažná a má tri rady, nachádza sa v juhozápadnej časti cintorína. Postavená je z betónu a oceľovej konštrukcie. Strecha má 10-percentný sklon. „Aktuálne je k dispozícii prvý modul urnovej steny, ďalších päť je pripravených na realizáciu podľa požiadaviek občanov. Vytvorené schránky sú v rozmere 60 na 90 centimetrov a sú zaryté pohľadovým mramorom s okrasnými skrutkami. Vo vnútri je omietnutý klasický priestor a na doskách sa dajú vygravírovať mená zosnulých,“ vysvetlil Pavol Starek, vedúci odboru výstavby a životného prostredia na Mestskom úrade Dolný Kubín.

Podľa slov Petera Kiliana z kancelárie správy cintorínov Technických služieb Dolný Kubín je zo strany občanov veľký záujem o uloženie pozostatkov svojich príbuzných v urnovej stene.

Hrobové miesto pre uloženie do urny do novovybudovanej urnovej steny je možné vybaviť každý pracovný deň od 7:30 do 15:30  v kancelárii v správe cintorínov v Dome smútku na novom cintoríne v mestskej časti Malý Bysterec. Urnovú stenu by mali odovzdať do užívania v priebehu najbližších mesiacov.

Mesto sa usiluje aj o rozšírenie cintorína

Radnica sa na cintoríne z dôvodu plánovanej rekonštrukcie domu smútku usiluje aj o zvýšenie klasických hrobových miest a rozšírenie cintorína severným a západným smerom. Mení sa infraštruktúra, rekonštrukciou prešla prístupová cesta a vznikajú nové parkovacie miesta. „V prvej etape sme okrem urnovej steny zrealizovali aj priemyselný vstup do hornej časti rozširujúceho sa cintorína spolu so skladom náradia pre pracovníkov, ktorí vykopávajú hroby do zeme. Pripravili sme tiež chodníky k hrobovým miestam a komunikácie, ktoré budú pokračovať  pri ďalšom rozširovaní cintorína,“ ozrejmil Starek.

Poslanci na svojom júnovom zasadnutí schválili aj nový prevádzkový poriadok pohrebísk mesta. V ňom sa aktualizovali prevádzkové hodiny kancelárie správy cintorínov, ktorá bude otvorená pracovné dni od 7:30 do 15:30 hod. Tiež sa opravili poplatky za hrobové a urnové miesta. „Podľa nového všeobecného záväzného nariadenia platného od 1. augusta 2019 budú všetky cintoríny v správe mesta otvorené pre návštevníkov  bez obmedzení. Aj týmto krokom sme vyhoveli požiadavkám obyvateľov, ktorým nevyhovovalo uzamkýnanie historického cintorína,“ doplnil Kilian.

Všetkých osem cintorínov vrátane historického bude pre verejnosť otvorených nepretržite.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Môj sen, Projekt Môj sen inšpiroval deti z Bambusiek vyjadriť sa štetcom na plátno

Projekt Môj sen inšpiroval deti z Bambusiek vyjadriť sa štetcom na plátno

Napriek tomu, že sa narodili do vylúčenej rómskej komunity, deti z lokality Bambusky – Martin …