piatok - 1. marca, 2024
, Žilinská župa spustila novú webstránku hrajzakraj.sk
Foto: ŽSK

Žilinská župa spustila novú webstránku hrajzakraj.sk

Verejnosť môže nechať svoj odkaz či námet: Aký chcete kraj v roku 2030? na webe hrajzakraj.sk.  Stránka informuje o procese tvorby aktuálneho Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského kraja v oblasti infraštruktúry, vzdelávania, podnikateľského prostredia, kultúry či životného prostredia, pričom nastavuje nielen stratégiu, ale aj nástroje a projekty na dosiahnutie cieľov.

Ovplyvní čerpanie eurofondov v novom programovom období, keďže obsahuje priority, ktoré sa budú s pomocou európskych peňazí realizovať. Cieľom je čo najefektívnejšie využívať dostupné zdroje z Európskej únie, tak, aby investície do regiónov boli zmysluplné a mali dlhodobý a udržateľný efekt. „Chceme, aby pripravený plán bol našou spoločnou víziou kraja, kde chceme žiť, zapájame preto do tejto diskusie nielen odborníkov, ale i verejnosť, “ povedala Erika Jurinová.

Dokument vzniká participatívne, v spolupráci s odborníkmi na kľúčové oblasti rozvoja, zástupcami samospráv, regiónov, neziskových organizácií či podnikateľov. Na stránke môžete sledovať samotný proces prípavy, prácu tematických i územných pracovných skupín, novinky a pripravované aktivity, ako aj zásobník pre zber projektových zámerov v novom programovom období. Župa v procese komunikácie so zainteresovanými subjektami spolupracuje aj s odborníkmi z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Obyvatelia župy môžu svoje podnety diskutovať aj prostredníctvom facebooku @HrajZAkraj,ale aj ďalšími formami – vyplnením dotazníkov či zapojením sa do online debát.

Už v tejto fáze prípravy strategického dokumentu sú známe prvé kľúčové zistenia o jednotlivých regiónoch Žilinského kraja, ktoré viac napovedajú o demografii, infraštruktúre, inžinierskych sieťach, potenciáli cestovného ruchu či kvalite životného prostredia,

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského kraja vzniká v rámci projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Martin, V poslednom zápase nadstavby Martin podľahol Bardejovu. Priestor na odvetu príde v play-off

V poslednom zápase nadstavby Martin podľahol Bardejovu. Priestor na odvetu príde v play-off

V šiestom a zároveň poslednom kole nadstavbovej časti 2. hokejove ligy sa na ľade v …