štvrtok - 23. mája, 2024
, Žilinská župa spustila v Centre sociálnych služieb novú ambulantnú službu 
Foto: ŽSK

Žilinská župa spustila v Centre sociálnych služieb novú ambulantnú službu 

Žilinská župa spustila v Centre sociálnych služieb LÚČ Žilina novú ambulantnú službu pre mladých dospelých, zdravotne znevýhodnených, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby.

V pondelok 21. marca spustilo CSS Lúč poskytovanie novej sociálnej služby určenej na pomoc mladým dospelým vo veku do 25 rokov. Táto služba je určená pre osoby s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, či s ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Aktuálna kapacita sú tri miesta, do budúcna je záujem rozšíriť kapacitu na desať miest. ,,Otvorenie tejto formy služby privítali najmä rodičia, ktorí  v rámci svojej starostlivosti a výchovy dávajú deťom všetko, čo vedia a dokážu, ale uvedomujú si, že aj oni majú svoje limity a že pre ďalší posun ich detí je nevyhnutné odborné poradenstvo, kolektív a aktivity, ktoré v domácom prostredí nedokážu z rôznych dôvodov zabezepčiť,“ priblížila riaditeľka CSS Lúč Monika Jarošíková, kde sa pilotne táto služba spúšťa. „Kontaktovali nás napríklad rodičia detí resp. „mladých dospelých“, ktorí po tom, ako ich deti ukončia nižšie stredné odborné vzdelávanie, hľadajú rôzne možnosti ďalšieho rozvoja, socializácie a zmysluplného uplatnenia svojich detí. Od prvého stretnutia bola snaha nájsť cestu, ako rodinám pomôcť. Vďaka vzájomnej spolupráci a ochote sa začali črtať prijateľné možnosti,“ doplnila riaditeľka zariadenia.

Vstupné priestory, v ktorých je nová služba poskytovaná, sú bezbariérové. Pre aktivity sú vyhradené priestory, ktoré sú prispôsobené potrebe nových prijímateľov. Mladým dospelým sa v rámci terapeutického plánu bude  poskytovať základné sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a záujmová činnosť. Rozvojové aktivity pre nových klientov zahrnú edukačné aktivity, cvičenia na rozvoj hrubej a jemnej motoriky a voľno-časové aktivity, ako napr. prechádzky do prírody, všetko však s prihliadnutím na záujmy prijímateľov sociálnych služieb.

Pomoc mladým ľuďom sa ďalej črtá aj v rámci projektu Domov na polceste Horizont, ktorý Žilinská župa stavia v žilinskej mestskej časti Bytčica. ,,Bude mať kapacitu 12 ľudí a poskytne dočasné bývanie mladým dospelým, ktorí vyrastali v detských domovoch a po dovŕšení dospelosti nemajú kam ísť. Domov na polceste im poskytne dočasné útočisko a pomôže začať svoj nový život,“ priblížila županka Erika Jurinová. Pôjde o typ sociálnej služby, ktorá je poskytovaná na určitý čas fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, po skončení náhradnej starostlivosti alebo po skončení ochrannej výchovy. Projekt by mal byť ukončený v tomto roku.

V súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb plánuje župa niekoľko ďalších projektov. „Zameriavame sa na budovanie zariadení, kde budú poskytované komunitné služby, teda služby pre menší počet klientov s rodinným, domácim prostredím. To plánujeme napríklad v Zákamennom, v Ružomberku, v Čadci,“ vysvetlila riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Iveta Ďurišová.

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb, v ktorých zamestnáva aktuálne 2292 zamestnancov a poskytuje služby 3136 prijímateľom sociálnej služby.

Zdroj: ŽSK

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …