pondelok - 20. mája, 2024
, Žilinskí krajskí poslanci schválili rozpočet na rok 2021
Foto: ŽSK

Žilinskí krajskí poslanci schválili rozpočet na rok 2021

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja rokovali v pondelok 21. decembra 2020 naposledy v tomto roku. Hlavnou témou bol návrh rozpočtu na roky 2021-2023, opäť otvorili aj úpravu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní príspevkov a dotácií školám a školským zariadeniam.

Žilinský samosprávny kraj bude v nasledujúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 233 577 384 eur. Bežné výdavky predstavujú z celkového rozpočtu kraja 78,68%, kapitálové výdavky 12,01% a výdavkové finančné operácie predstavujú 9,31%.

Návrh rozpočtu ŽSK na rok 2021 bol pripravovaný v náročných podmienkach spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. Vplyv pandémie má negatívny dopad na rozpočet kraja najmä v oblasti daňových príjmov. Na hospodárenie kraja môže mať pre neistý vývoj pandémie negatívny dopad  aj zníženie nedaňových príjmov krajských organizácií v oblasti kultúry, vzdelávania,  sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva, či výpadok príjmov z cestového v prímestskej autobusovej doprave.  Na druhej strane, výdavkovú časť rozpočtu budú ovplyvňovať zvýšené výdavky  ŽSK na ochranné pracovné a hygienické pomôcky či ďalšie výdavky spojené s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID19.

,,Ďakujem poslancom, že v závere roka schválili kľúčový dokument, rozpočet na nasledujúci rok. Uvedomujem si, že sa neprijímal ľahko, nakoľko budeme pracovať s nižšími príjmami v dôsledku pandémie. Našou snahou však bolo nastaviť priority tak, aby zostali zachované všetky služby a obyvatelia kraja nepocítili výpadky príjmov, prípadne len minimálne. Čo sa týka kapitálových výdavkov, budeme sa sústrediť predovšetkým na dokončenie rozpracovaných  investícií z roku 2020 a prípravu nových investícií či už projektovej dokumentácie alebo procesu verejného obstarávania. Verím, že ešte v priebehu roka sa môže situácia zmeniť k lepšiemu priblížila županka Erika Jurinová.  V roku 2021 ŽSK predpokladá čerpať kapitálové výdavky vo výške 28 057 615 EUR. Z celkového rozpočtu ŽSK tvoria 12,01%. Najviac prostriedkov z kapitálových výdavkov bude investovaných do projektov financovaných z eurofondov 49,28%, do oblasti dopravy 30,00% a do oblasti vzdelávania 11,67%.

Viac ako 8,4 milióna eur poputuje na rekonštrukcie mostov a ciest II. a III. triedy v každom regióne kraja, opraví sa zhruba 10 kilometrov ciest a 17 mostných objektov. K rozsiahlejším rekonštrukciám dôjde v Rosine, Dolnom Kubíne, či Krásne nad Kysucou. Rozšíriť by sa mala cesta v Dlhom Poli, naplánovaná je  sanácia nebezpečného brala v obci Bziny. Ďalších 6,7 milióna eur je určených na financovanie projektov v oblasti dopravy z operačných programov IROP a INTERREG.

V oblasti zdravotníctva je vyčlenených viac ako pol milióna eur na stavebné úpravy a prístavbu pre zriadenie urgentného príjmu vrátane prístrojového vybavenia v Liptovskej nemocnici s poliklinikou.

Časť investícií by mala smerovať aj do školstva, kde je rozpočtovaných viac ako 3,2 milióna eur. Pokračovať by mala rozsiahla rekonštrukcia internátu na Strednej zdravotníckej škole v Žiline ako i dokončenie Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Ďalších takmer 4,8 milióna eur je určených na financovanie modernizácie odborného vzdelávania v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Prevažne zateplenia budov a drobné stavebné úpravy by mali pokračovať aj v zariadeniach sociálnych služieb, kde je rozpočtovaných 775-tisíc eur.

Poslanci schválil aj dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK o poskytovaní príspevkov školám a školským zariadeniam v pôsobnosti kraja alebo pôsobiacim na území kraja. Navrhovaným dodatkom sa stanovuje výška normatívov s platnosťou od 01.februára 2021 pre školské internáty a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. Výsledkom bude navýšenie normatívov pre školské internáty, ktoré boli dlhodobo poddimenzované. Poslancami prešiel aj návrh na menovanie troch riaditeľov kultúrnych inštitúcií na päťročné funkčné obdobie (Kysucká galéria v Oščadnici, Slovenské Komorné divadlo v Martine a Liptovské múzeum v Ružomberku). A v závere sa tiež zaoberali reformou súdnictva. Prijali uznesenie, v ktorom vyjadrujú súhlas s reformou súdnictva, ktorá prinesie zvýšenie dôveryhodnosti súdov a žiadajú vládu pri jej presadzovaní o zohľadnenie všetkých regionálnych špecifík Žilinského kraja.

Najbližšie sa poslanci Žilinského samosprávneho kraja stretnú v pondelok 22.februára 2021.

Zdroj: ŽSK

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Centrum národnej kultúry, Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Centrum národnej kultúry jubiluje. V Martine sa budú oslavovať tri výročia!

Pridajte sa k oslavám Dní mesta Martin 2024! Od 14. do 16. júna sa v …