nedeľa - 20. júna, 2021
Foto: ŽSK

Žilinský kraj pripravil program cielenej starostlivosti o zdravie pracovníkov v zdravotníctve

Počas celého obdobia pandémie Covid-19 je zdravotnícky personál, ako aj ostatní pracovníci v zdravotníctve vystavení enormnému tlaku. Počet hospitalizovaných pacientov bol v Žilinskom kraji v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska jeden z najvyšších a vyžiadal si maximálne úsilie všetkých zložiek.

Mnohí pracovníci navyše sami ochorenie Covid-19 prekonali  a dostali sa tak do pozície pacienta. Hoci pandémia v súčasnosti ustupuje a dochádza k postupnému znižovaniu napätia v sektore zdravotníctva, pracovníci a ambulantný sektor sa bude ešte dlho spamätávať z najkritickejšieho obdobia posledných mesiacov. Nesmierna záťaž, ktorú zažili, má za následok stavy profesijného vyhorenia, psychického stresu a fyzickej únavy.

Žilinský kraj sa preto rozhodol sústrediť pozornosť na zlepšenie fyzickej a psychickej pohody tých, ktorí sa dlhé obdobie starali o zdravie obyvateľov kraja, a pripravil pre nich na Slovensku ojedinelý program podpory. Jeho základom sú zvýhodnené a špeciálne pripravené regeneračné, resp. postcovidové pobyty, ktoré pracovníci v zdravotníctve môžu získať u poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti pôsobiacich v kraji. Spoluprácu na župnom programe dnes svojím podpisom potvrdili zástupcovia liečebných kúpeľov v Rajeckých Tepliciach, Turčianskych Tepliciach a Lúčkach, ktorí sú členmi Asociácie slovenských kúpeľov. Veľmi ma potešila ústretová reakcia kúpeľov na našu iniciatívu. Aj prostredníctvom tejto aktivity sa chceme poďakovať pracovníkom prvej línie a poskytnúť im benefit za vynaložené úsilie v prospech celej spoločnosti, povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Samotný program je v prvej fáze zameraný na pracovníkov v nemocniciach. Využiť ho budú môcť nielen lekári a sestry, ale všetci pracovníci, ktorí pomohli udržať stabilný chod zdravotníckych zariadení. Ako vysvetlila riaditeľka odboru zdravotníctva Silvia Pekarčíková:  Všetci pracovníci v nemocniciach plnia kľúčové úlohy. Bez sanitárok, upratovačiek, kuchárok, údržbárov a všetkých nevyhnutných profesii by ani zdravotníci nemohli vykonávať svoju prácu. Možnosť načerpať nové sily v kúpeľoch nie je vyhradená len pre zamestnancov župných nemocníc, krajská samospráva vyrokovala rovnaké podmienky aj pre štátne nemocnice. V ďalšej fáze kraj plánuje rozšíriť program aj na ambulantný sektor.Dôležitým bodom memoranda je i ďalšia aktívna spolupráca pri aktivitách spojených s prevenciou, ochranou zdravia a zdravým životným štýlom všetkých obyvateľov kraja. Vďaka memorandu tak župa v kúpeľoch získala silného partnera, s ktorým do budúcna môže vstupovať do iných prospešných projektov.

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

Obyvatelia Žiliny môžu podobne ako minulý rok sledovať uskutočňovanie komunálnych služieb na internetovej stránke

Obyvatelia Žiliny môžu podobne ako minulý rok sledovať uskutočňovanie komunálnych služieb na internetovej stránke. Na …