nedeľa - 14. júla, 2024
, ZSSK vytvorí v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa moderné vzdelávacie centrum
Ilustračné foto

ZSSK vytvorí v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa moderné vzdelávacie centrum

Podpisom zmluvy o nájme nehnuteľného majetku spečatili v piatok na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v Žiline zástupcovia Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ŽSK a Strednej odbornej školy (SOŠ) dopravnej v Martine-Priekope vznik moderného vzdelávacieho centra ZSSK.

Vybudovať sa má špičkové školiace stredisko

Vybavené bude modernými technológiami a účelnými zariadeniami, ktoré prinesie progres zamestnancom ZSSK a súčasne podporí výchovu a vzdelávanie žiakov v oblasti železničnej koľajovej dopravy. „Zmenou prístupu k odbornému vzdelávaniu zamestnancov chceme zvýšiť záujem technicky zdatnej mládeže o povolania rušňovodič, mechanik či elektromechanik, po ktorých je v našej spoločnosti permanentný dopyt,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Podľa riaditeľky SOŠ dopravnej Jarmily Matejčíkovej podpísali so ZSSK zmluvu o vzdelávaní v oblasti železničnej dopravy ako jediná škola na Slovensku. „Pre nás je to veľmi dôležité aj preto, že prax a teória musia byť skĺbené. Naši študenti budú jednoznačne pripravení do praxe a využijú pomôcky, ktoré sú podstatne lepšie a aktuálnejšie vybavené ako máme v škole. Budeme spolupracovať aj v prípade akcií, ako sú exkurzie, debatné krúžky či krúžky zručnosti. Mať vedľa seba odborníkov, pre ktorých vychovávame našich žiakov, je najlepšia cesta, aby sme im vyprofilovali odborníka, potrebného pre dopravu,“ zdôraznila Matejčíková.

Stredisko bude vybavené modernými technológiami, ako sú interaktívne dotykové tabule, cvičné zariadenia pre výdaj cestovných dokladov, 2D a 3D vizualizácie prepojené na e-learningové vzdelávanie či simulátory rušňa a vozňa. „Vybudovanie vlastného vzdelávacieho strediska otvára priestor na získanie certifikátov a poverení pre edukáciu zamestnancov vlastnými lektorskými zdrojmi. Táto zmena prinesie úsporu prostriedkov, vynaložených na vzdelávanie u externých dodávateľov a súčasne nám umožní flexibilnejší prístup v organizovaní a zacielení vzdelávacích aktivít,“ doplnil podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informatiky ZSSK Patrik Horný.

Preinvestovať sa má vyše pol milióna eur

Podľa žilinskej županky Eriky Jurinovej to bude unikátne centrum vzdelávania ZSSK, v ktorom budú vzdelávať svojich zamestnancov, aj formou celoživotného vzdelávania. „Pre nich to bude nový prvok v rozvoji spoločnosti a pre našich študentov veľké plus hlavne z dôvodu prístupu k najmodernejšej technológii na Slovensku. Verím, že časom sa dostaneme aj na svetovú úroveň. Pre našu školu bude plus, že žiaci aj pedagógovia budú reálne využívať najmodernejšie technológie,“ zdôraznila Jurinová.

Prvých zamestnancov alebo žiakov SOŠ by mohli podľa Hlubockého začať v stredisku školiť v horizonte jedného roka. „Zmluva nás zaväzuje, aby sme počas prvých desiatich rokov preinvestovali cez pol milióna eur. Plánujeme túto investíciu urobiť hneď v úvodnom období, aby sme vedeli stredisko pripraviť na výučbu. Chceme investovať do úpravy priestorov a učební, aby žiaci mohli čo najskôr využívať moderné pomôcky,“ podotkol generálny riaditeľ ZSSK.

Zmluve predchádzal podpis Memoranda o spolupráci v rozvoji a podpore odborného vzdelávania v oblasti železničnej osobnej dopravy v januári 2018. Následne sa v decembri 2018 národný dopravca zapojil do Národného projektu – duálne vzdelávanie a zvýšenie aktivity OVP. Prvou školou, zapojenou do spolupráce so ZSSK v systéme duálneho vzdelávania je SOŠ dopravná Martin-Priekopa. Žiaci základných škôl sa podĺa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča od školského roku 2019/2020 budú môcť v systéme duálneho vzdelávania pripravovať v študijnom odbore mechanik-elektromechanik práve na profesie rušňovodič, mechanik a elektromechanik.

Zdroj: TASR

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MS v hokejbale juniorov, Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Žilinu čaká hokejbalový sviatok. Stane sa dejiskom MS v hokejbale juniorov

Mesto Žilina pozýva na Majstrovstvá sveta v hokejbale 2024, ktoré sa uskutočnia už od 4. …