štvrtok - 29. februára, 2024
, Dolný Kubín: Po prázdninách sa do škôl vrátilo tritisíc detí

Dolný Kubín: Po prázdninách sa do škôl vrátilo tritisíc detí

Aj v Dolnom Kubíne sa po dvojmesačnej prestávke v pondelok 3. septembra otvorili brány všetkých základných a materských škôl v meste. Prvý deň v novom školskom roku 2018/2019 tak prekročilo brány deviatich materských a šiestich základných škôl v dolnooravskej metropole viac ako 3 tisíc detí.

Školákom zaželal úspešný štart aj primátor

Tento rok po prvýkrát vstúpilo do základných škôl v meste spolu 270 detí a 172 detí nastúpilo do materských škôl. Okrem toho do Cirkevnej spojenej školy nastúpilo do prvého ročníka 44 žiakov a 15 žiakov do ZŠ Jánoš. V materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sa v prvý deň školského vyučovania posadilo do školských lavíc viac ako 2 600 detí, čo je oproti minulému školskému roku približne rovnaký stav.

„Chcel by som chcel všetkým žiakom a študentom zaželať hlavne veľa síl, trpezlivosti a chuti spoznávať niečo nové, niečo nepoznané. Taktiež im prajem množstvo úspechov pri rôznych skúškach, ktoré ich počas roka postretnú. Našim novým prváčikom zas zo srdca prajem, aby sa škola stala pre nich druhým domovom, kde získavajú nové priateľstvá a informácie,“ povedal po otvorení nového školského roka primátor mesta Dolný Kubín Roman Matejov.

Novinkou v tomto školskom roku je povinné testovanie žiakov 5. ročníkov základných škôl zo slovenského jazyka a matematiky. „Taktiež budeme v našom meste realizovať projekt štyroch odborných učební v Základnej škole Janka Matúšku a v Základnej škole Martina Kukučína, ktoré spočívajú vo vybudovaní odborných učební a ich praktickom využití vo vyučovaní,“ ozrejmil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne s tým, že testovanie deviatakov sa presúva na apríl budúceho roka.

Základné školy budú pokračovať v rozbehnutých projektoch aj tento rok

Do deviatich dolnokubínskych materských škôl nastúpilo začiatkom septembra okolo 730 detí. Samospráva tak bola tento rok schopná prijať do materských škôl všetky deti, ktorých rodičia prejavili o vzdelávanie záujem. V štyroch základných školách zriadených mestom sa bude tento rok vzdelávať 1 950 detí. Základné školy v meste aj tento rok pokračujú v rozbehnutých projektoch a pripravujú aj novinky. Napríklad Základná škola Janka Matúšku v Dolnom Kubíne nadväzuje na rozbehnuté aktivity z minulého roka, kedy sa škola stala sídlom Športovej akadémie Mateja Tótha, kde majú možnosť najmladší žiaci vo veku od 6 do 11 rokov pravidelne sa hýbať a získať základy pre akýkoľvek druh športu a zdravý vývoj detského organizmu. Škola pokračuje aj v projekte športových tried zameraných na bedminton. V spolupráci s Občianskym združením Harpúna realizujú žiaci deviateho ročníka pilotný projekt Malá školská reforma v predmete informatika.

Základná škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne je dlhodobo zameraná na regionálnu výchovu a dlhú tradíciu má aj v projekte Zelená škola, ktorý je orientovaný na environmentálnu výchovu a trvalo udržateľný život. V tomto školskom roku žiaci pokračujú v zabehnutom projekte vybudovania ovocného sadu v ktorom pribudnú tri úle včiel, o ktoré sa budú starať žiaci pod odborným vedením. Dolnokubínska Základná škola Martina Kukučína je tiež dlhodobo zameraná na šport, žiaci v nej sa v poslednej dobe primárne venujú hokeju. Základná škola s materskou školou v mestskej časti Kňažia pokračuje v projekte Zelenej školy. „Preto aj od tohto školského roka budú mať žiaci možnosť sa vzdelávať v novom altánku vybudovanom v areáli školy,“ dodal na záver Švento.

Zdroj: mesto Dolný Kubín

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

MHA Martin, Na zápas Martina s Detvou prišlo 855 divákov! Hráči sa im odmenili víťazstvom nad lídrom tabuľky

Na zápas Martina s Detvou prišlo 855 divákov! Hráči sa im odmenili víťazstvom nad lídrom tabuľky

2. hokejová liga, 4. kolo nadstavbovej časti, 03. 02. 2024 MHA Martin vs HK Detva …