sobota - 18. mája, 2024
, Mesto Žilina je pripravené na zimnú údržbu ciest a chodníkov

Mesto Žilina je pripravené na zimnú údržbu ciest a chodníkov

S príchodom zimných mesiacov je nutná aj údržba mestských komunikácii. Tú v zmysle Operačného plánu zimnej údržby zabezpečuje spoločnosť Žilinské komunikácie, a. s., ktorá vykonáva podľa potreby posypanie povrchu vozoviek interným a chemickým materiálom, zhŕňanie, pluhovanie a odvoz snehu.

Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť hlavných križovatiek, výpadových ciest a frekventovaných ulíc s premávkou mestskej hromadnej dopravy. V tomto roku bude mať mesto na skládke posypového materiálu v areáli firmy Žilinské komunikácie k dispozícii približne 700 ton inertného posypového materiálu a 950 ton (+500 ton v zálohe) chemického posypového materiálu.

Zimná údržba ciest je zabezpečená pre cesty v celkovej dĺžke 255 km a pešie komunikácie v celkovej dĺžke 63 km. Pre občanov bude opäť k dispozícii nepretržitá dispečersko-spravodajská služba (041/ 565 23 71), na ktorej môžu nahlasovať problémy s prejazdnosťou ciest alebo chodníkov.

Upozorňujeme však na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2009. Zimnú údržbu chodníkov a ostatných verejných priestranstiev priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré nie sú zahrnuté v Operačnom pláne, sú povinní zabezpečiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Zimnú údržbu parkovísk sú povinní zabezpečiť príslušní zmluvní nájomcovia. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie taký stav povrchu komunikácie, aby bola možná bezpečná premávka na komunikáciách a chôdza na chodníkoch pre peších pri zvýšenej opatrnosti, s ohľadom na okamžitú poveternostnú situáciu a technicko-stavebný stav komunikácie.

zdroj: Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina

foto: zdroj

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

Žilinská radnica sa chystá vynoviť Mariánske námestie v historickom centre. Mesto tiež plánuje zrekonštruovať Kamennú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *