utorok - 23. júla, 2024
, Vďaka intenzívnej spolupráci s poľskými partnermi Žilinská župa realizovala projekty v celkovej výške 14 miliónov eur.
Foto: ŽSK

Vďaka intenzívnej spolupráci s poľskými partnermi Žilinská župa realizovala projekty v celkovej výške 14 miliónov eur.

Žilinský samosprávny kraj úspešne ukončuje ďalšie programové obdobie programu cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom. Vďaka Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020župa zrealizovala mnohé projekty a len pre rozvoj svojich zariadenítak získala takmer 14 mil. eur.

Za tieto prostriedky krajská samospráva zrekonštruovala viaceré úseky ciest v prihraničných regiónoch. Na Kysuciach sa opravila cesta medzi Makovom a Čadcou, na Orave cestavo Vitanovej, Hladovke, Krušetnici a Lokci. Ďalšie prostriedky smerovali do revitalizácie a rozvoja župných múzeí. V areáli Budatínskehohradu prešlakomplexnou rekonštrukciou za takmer  milión eur Hospodárska budova, v ktorej vznikol výnimočný výstavný priestor pre drotárskuexpozíciu. Program pomohol aj obnoviť a zrekonštruovať bývalý objekt fary na Oravskom hrade. Vďaka európskym zdrojom sa podarilo župe uviesť do prevádzky železnicu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.Aktuálne prebieha posledný z radu veľkých projektov cielených na infraštruktúru kultúrnych zariadení, v rámci ktorého sa znovuobnoví historická železničná trať vo Vychylovke.

Na uskutočnenie projektov bolo celkovo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených 178,6 miliónov eur, ktoré mohlo pomerne využiť celkovo päť regiónov poľsko-slovenského pohraničia. Najviac, až polovica programových finančných prostriedkov vo výške 101 miliónov eur, bola investovaná do ochrany, propagácie a rozvoja prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva. Suma v objeme takmer 60 miliónov eur bola určená na rozvoj cestnej infraštruktúry, zjednodušujúcej komunikáciu medzi Slovenskom a Poľskom a takmer 8,3 milióna eur bolo vyčlenených pre oblasť vzdelávania. V kraji tak pribudli cyklotrasy, turistické chodníky, prírodné náučné a zelené cesty, rozhľadne, iniciatívy na záchranu historických remesiel, modernizovali sa cestné spojenia a podpora smerovala aj do rozvoja profesijného a odborného vzdelávania.

Žilinský samosprávny kraj, ako Správcu fondu Mikroprojektov, poskytol z tohto programu celkovo ďalšie 4 milióny eur pre mestá, obce a ostatných žiadateľov z verejného sektoru zo Žilinského kraja. Mikroprojekty sú pre týchto žiadateľov mimoriadne atraktívny nástroj pre rozvoj svojich potrieb, a to hlavne v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva, rozvoja cestovného ruchu a vzdelávania. Prostredníctvom mikroprojektov sa v území podporilo 70 km cezhraničných chodníkov, 30 kultúrnych pamiatok a urobilo sa množstvo spoločných cezhraničných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti.

Ako doplnila predsedníčka Žilinského kraja Erika Jurinová: „Do kraja smerovalo približne 22% celkovej alokácie programu, teda takmer 40 mil. eur. Žilinská župa z tohto balíka dokázala využiť 14 miliónov, čo je dôkazom kvalitnej a profesionálnej projektovej prípravy. Úspešne zavŕšené projekty už dnes slúžia verejnosti a sú priamym dôkazom toho, ako prostredníctvom intenzívnej cezhraničnej spolupráce môžeme skvalitniť poskytované služby a život obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia. Intenzívne sa spoločne s kolegami na úrade pripravujeme aj nové obdobie tohto programu, ktoré by sa malo naštartovať v priebehu roka 2022. Naše priority sú zlepšenie dopravnej infraštruktúry prihraničných ciest, zlepšenie dostupnosti k našim atraktivitám v kraji, napríklad aj prostredníctvom cyklotrás a taktiež aj podpora vzdelávania medzi školami, zariadeniami sociálnych služieb a nemocnicami. Taktiež sme veľmi radi, že aj v novom programovom období budeme  Správcom fondu Mikroprojektov a budeme tak naďalej poskytovať eurofondy a profesionálnu podporu pre rozvoj miest, obcí a subjektov v kraji.“

Zdroj: ŽSK

Autor: Stanislava Lucká

Redaktorka spravodajstva. Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte nás na: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

uc sa v muzeu, Uč sa v múzeu! Objavujte tradičné remeslá počas prázdnin

Uč sa v múzeu! Objavujte tradičné remeslá počas prázdnin

Na nové vedomosti nemusíte čakať, kým sa začne škola. Letné prázdniny a začiatok školského roka môžete …