piatok - 21. júna, 2024
, Pre nájomcov mestských nájomných bytov platia jasné pravidlá!

Pre nájomcov mestských nájomných bytov platia jasné pravidlá!

Mesto prísne dodržiava pravidlá predeľovania mestských nájomných bytov. Kontrolu dodržiavania pravidiel vyplývajúc zo zmluvy o nájme medzi mestom a nájomcom nastáva taktiež aj pri samotnom užívaní bytu.

Kontrola bytov sa vykonáva najmä na základe podnetov od občanov. Pravidelné kontroly mestských nájomných bytov vykonávajú kompetentní zamestnanci odboru sociálneho a bytového Mestského úradu v Žiline, Mestskej polície Žilina a spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. Naposledy prešli kontrolou byty na Košickej ulici č. 8392/2, kde sa nachádza 30 bytových jednotiek. Počas kontroly bolo zistené, že  niektorí nájomcovia si  neplnia  povinnosti spojené s nájmom bytu, taktiež sa zistil problém s porušovaním domového poriadku, nočného kľudu a občianskeho spolunažívania.

Jedným z najzávažnejších problémov je prenajímanie mestského nájomného bytu ďalším subjektom, čiže tretím osobám. V prípade závažných zistení, ako sú hrubé porušovanie povinnosti vyplývajúce z nájmu, hrubé poškodzovanie prenajatého bytu, príslušenstva, spoločných priestorov alebo zariadení, neplatenie nájomného, či využívanie na iný účel môžu viesť k výpovedi nájmu bytu zo strany prenajímateľa, v tomto prípade mesta.

„Je smutné, že dostávame od občanov podnety ohľadom ďalšieho prenajímania bytu a žiaľ, v mnohých prípadoch sa táto skutočnosť aj potvrdzuje. Apelujem na nájomcov, aby si uvedomili, koľko občanov potrebuje vyriešiť bytovú otázku a týmto sa im bráni využiť takúto možnosť,“ dodal primátor Choma.

K 30. septembru 2017 je v poradovníku žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu spolu 199 čakateľov. Žiadosti a tlačivá, poradovník žiadosti o pridelenie bytu a rovnako i podmienky pridelenia nájomného bytu sú zverejnené na webovej stránke mesta Žilina: www.zilina.sk v sekcii OBČAN – ODDELENIE BYTOVÉ.

 Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina

 

Autor: Rádio Rebeca

Máte zaujímavý tip pre našu redakciu? Kontaktujte našich redaktorov prostredníctvom e-mailu: spravy@rebeca.sk

Môže vás zaujímať

, ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

ZA: Mesto sa chystá vynoviť Mariánske námestie aj Horný val

Žilinská radnica sa chystá vynoviť Mariánske námestie v historickom centre. Mesto tiež plánuje zrekonštruovať Kamennú …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *